Tømrer/snedker

Køge Kommune og omegn har mange håndværkere indenfor tømrer-, murer- og malerfagene.

Mange af skolens elever vil kunne klare job indenfor disse fag, ved først at have fået en del undervisning på fagområdet på skolen, kombinationsforløb på uddannelsesstederne og dertil også mulige merit kurser på uddannelsesinstitutionerne fx , stilladskursus, truckercertifikat, førstehjælpskursus etc.

Flittig brug af praktikmuligheden hos lokale virksomheder spiller en stor rolle i forhold til at få afklaret elevernes valg af erhvervsretning. Samtidig vil de også få lært at møde op og yde en god arbejdsindsats. Det vil på linien være muligt at skabe meget tætte samarbejdsrelationer med andre uddannelsesinstitutioner samt at oprette EGU-forløb, lærlingeforløb
m.m.

På værkstedet lægges megen vægt på opgavevurdering, således at opgaverne kan tilrettelægges i ét forløb, der giver eleverne hver især sejre og lyst til større og større udfordringer.

 

Faglig og kombineret undervisning:

Varetages på værkstedet primært som projektorienteret undervisning i forbindelse med værkstedets arbejdsopgaver. Disse arbejdsopgaver kan være som individuelle projekter eller i samarbejde med andre værksteder på skolen. Gennem og i forbindelse med arbejdsopgaverne får eleven en grundig introduktion og træning i de grundlæggende arbejdsprocesser, materiale– og produktionslære, sikkerhedsbestemmelser og arbejdsmiljøregner samt instruktion af korrekt brug af diverse elektriske maskiner.

Værkstedsopgaver:

  • Produktion af møbler, herunder skolens populære bord/bænkesæt, istandsættelse af møbler for private og daginstitutioner, produktion af spækbrætter, fremstilling af redekasser  samt mindre tømreropgaver for ETK