Pædagog/Social & Sundhed

På linien undervises i fag der relaterer sig til det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område, og hvor undervisningen er rettet mod uddannelser indenfor børne-, ældre- og handicapområdet. Undervisningen er målrettet mod udslusning til Social- og sundhedsskolerne, samt de pædagogiske uddannelser.

Eleverne får en konkret viden om bl.a. pædagogik, menneskers behov, børns udvikling, voksne med specielle behov, anatomi, fysiologi, sygdomslære, sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, hygiejne, aktivering af børn, unge og ældre.

Arbejdet er meget projektorienteret hvilket betyder, at eleverne arbejder i grupper omkring fremlæggelsen af et projekt. Elevgruppen vælger et emne de skal arbejde med, hvorefter de som gruppe udarbejder et skriftligt produkt. Projektet/ emnet fremlægges for de andre elever i gruppen, og der gives efterfølgende feedback af lærerne og af de andre elever i gruppen.

I undervisningen indgår der desuden studieture til fx plejehjem, daginstitutioner, sygehuse mm.

Sideløbende undervises der i emner, der styrker eleven fagligt og personligt. I denne proces arbejdes der bl.a. med daglig gennemgang af aviser, hvor gruppen debatterer avisartikler, arbejde med Girafsprog – ikke voldelig kommunikation, konflikthåndtering.

I undervisningen vil der være praktiske øvelser, der relaterer sig til de emner eleverne arbejder med, håndarbejde og kreativitet, anlæggelse af forbindinger, lege til børn og meget andet.

Derudover suppleres forløbet med samfundsrelaterede emner som fx hvad er tavshedspligt, ytringsfrihed m.m.

På linien vil der være relevante praktikker, dvs. perioder hvor eleven kommer i praktik i fx en børneinstitution eller på et plejehjem. Her vil eleven komme ud og prøve sig selv af, og opleve de ting de har arbejdet med på skolen. Efter endt praktik skal eleven fremlægge sit praktikforløb for den øvrige gruppe.

Formålet med undervisningen er, at styrke elevens viden og forståelse af det pædagogiske og social- & sundhedsfaglige arbejde. At bibringe eleven faglige, sociale og personlige kompetencer, som gør det muligt at blive optaget på en pædagogisk uddannelse efter produktionshøjskolen. Samt at styrke eleven til de krav og forventede forudsætninger, han/hun vil møde i det ordinære uddannelsessystem.