Grafisk/Medie

Grafisk/Medie er en linje hvor vi arbejder med opgaver indenfor billedbehandling, foto, grafik, brochurer, tryk, storformatsprint og lejlighedsvis video/videoredigering.

Under opgaveløsningen får deltagerne undervisning i elementær brug i relevante programmer, dvs. de programmer, der relaterer sig til arbejdsopgaverne.

Deltagerne skal have indsigt i design og designprocesser. Gennem udflugter til f.eks. museer og udstillinger kan deltagerne lære at finde inspiration og skabe ideer. Og desuden skal deltagerne udvikle forståelse for det sprog og termer der hører til faget, så de lærer at udtrykke sig præcist og hensigtsmæssigt.

Hovedformålet med aktiviteterne på linjen er målrettet udvikling af personlige og sociale kompetencer, så deltageren kan tage ansvar for selvstændigt at løse og præsentere medieopgaver. Derfor trænes deltagerne i at arbejde selvstændigt, samt indgå i grupper i arbejdet omkring et lærende, kreativt og skabende udtryk. De får indsigt i ideudvikling, design og skrifttyper, farvevalg, materialevalg m.m. Og desuden vil deltagerne blive i stand til at undervise andre i det de selv har lært – sidemandsoplæring.

Til løsning af opgaverne undervises der i grafiske programmer fra Adobe, eksempelvis Photoshop, Illustrator og Indesign. Desuden arbejdes der i WordPress og Microsoft Officepakken.  

Ideelt set er det tanken at ruste deltagerne til at fortsætte på teknisk skole som f.eks. web-integrator, skiltetekniker, Mediegrafiker, fotograf og lignende.

Eksempler på Værkstedsopgaver

  • Grafiske PR opgaver for skolen. Værkstedet har ansvaret for udarbejdelse og opdatering af skolens grafiske materiale – brevpapir, visitkort, foldere og meget mere.
  • Grafiske PR opgaver for eksterne kunder, f.eks. visitkort, flyers, opsætning af brochure, badges, plakater, logo design og meget mere.
  • Opdatering af skolens hjemmeside og Infoskærm