Uddannelsens 3 år

STU uddannelsen indledes med et afklaringsforløb, således at vi efter 12 uger har formuleret en uddannelsesplan i samarbejde med den unge.

Uddannelsesplanen er inddelt i følgende emner:

  • Ønsker til faglig undervisning, kompetencer og metoder
  • Ønsker til anden særlig læring, træning eller kreativitet
  • Mål om personlige kompetencer og metoder
  • Mål om sociale kompetencer og metoder
  • Mål om ADL kompetencer og metoder

Eleverne sættes ofte i mindre teams i kortere forløb på basis af de konkrete mål, og opfordres generelt til at støtte op om hinanden i dagligdagen.

Eleverne er fortrolige med at tage hensyn til hinandens forskelligheder i forhold til alder, evner og besværligheder, og vi ser det som en styrke at nye elever løbende bliver optaget i en allerede varm og indbydende gruppe af unge mennesker, som gerne vil have del i livet.

Det individuelle udviklingsarbejde er vidt forskelligt for alle vores unge, som har forskellige udgangspunkt og forskellig retning i livet. Den enkeltes udviklingsønsker er gerne skudt lidt over mål, og vores støtte går ud på, at coache til de trin, der ligger på den enkeltes vej.

Det handler for os meget om at have tillid til at ting sker, som de skal ske, når vi er nærværende, opmærksomme og nysgerrige.

Al udvikling er to skridt frem og et tilbage, og det kan være alt afgørende, at være tryg i et fællesskab, som har tiltro, håb og respekt til en, når man selv glemmer at have det.

Vi har på STU mulighed for 14 overnatninger om året. Overnatningerne bruges til en årlig introtur til Lalandia hver august og til en skiferie hver vinter.

Derudover bruger vi overnatningerne til at opleve at planlægge og gennemføre en tur selvstændigt og til at opleve værdien af socialt samvær.

Klemmenstrupgård har fire årlige temaer, som vi på STU indgår i. I år er temaerne ’Sundhed’, ’Danmark’, ’Mit Liv’ og …..

Derudover afholder hele PHS åbent hus hver sommer og vinter, hvor vi på STU tilbyder et cafe miljø med salg af egne produkter og tilbud om’ aktiviteter.

Vi benytter os af uddannelsesplanerne til at holde os for øje hvor den enkelte er, i forhold til hvor man kom fra ved uddannelsesstart og hvor man er på vej hen.

F.eks. skal der gerne opleves en udvikling i erhvervspraktikkerne, således at man udfordrer sig selv til at komme nærmest muligt at opleve en almindelig arbejdsuge i en realistisk jobfunktion.

Eleverne starter altid op i praktik på Produktionshøjskolen Klemmenstrupsgårds værksteder, hvor vi støtter op om mødestabiliteten, velvilligheden og særlige hensyn.

Nogle elever føler sig klar til ekstern praktik fra starten, mens andre skal have muligheder for at overvinde sig selv inden man deltager i praktik på produktionshøjskolen.

Gennem alle tre år vil der være fokus på elevernes personlige udvikling og sociale liv.

Foruden den formelle undervisning i sociale færdigheder, kommunikation og motion, vil der være mulighed for deltagelse i fritidsaktiviteter om eftermiddagen, og der vil jævnligt blive tilbudt kulturelle arrangementer, fællesspisning og sportsaktiviteter sammen med produktionshøjskolens øvrige elever.

Den unge vil indimellem deltage i Produktionshøjskolens almindelige fælles aktiviteter som temadage, ekskursioner, lejrture m.m.

Uddannelsen afsluttes med kompetencebevis, hvor opnåede eksamensbeviser, certifikater, praktikforløb samt deltagelse i merit- og kompetencegivende kurser vil indgå. Dertil vil der også være en samlet beskrivelse af uddannelsesforløb og opnåede kompetencer.