Skolens mål- og værdisætninger

Målsætning:

PHS Klemmenstrupgård vil igennem den daglige virksomhed tage udgangspunkt i den enkelte elevs ønsker, forudsætninger, behov og potentiale og bidrage til, at hver enkelt elev bliver motiveret og bedre rustet til at begynde en uddannelse og/  eller finde sin plads på arbejdsmarkedet.
Det er skolens mål at have et læringsmiljø, hvor eleverne erhverver sig de nødvendige sociale, personlige og faglige kompetencer for at kunne vælge uddannelse eller arbejde efter opholdet på PHS Klemmenstrupgård.

Værdisætninger:

1. Vi vil, at skolen betragtes som en overskuelig helhed, det gælder dagligt, pædagogisk og økonomisk.

2. Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske, for derved at skabe de bedste rammer for personlig udvikling og meningsfuldhed.

3. Den daglige produktion og læring skal skabe grobund for succesoplevelser og synlige resultater.

4. Vi ønsker at skabe et socialt netværk baseret på tillid, åbenhed, respekt og ærlighed.

5. Vi har et højt fagligt niveau uden at gå på kompromis med personlige egenskaber.

6. Via samarbejde på skolen skaber vi et arbejdsmiljø baseret på  tværfaglighed, flexibilitet og ansvarlighed.

7. Ved at udvise omsorg og give os tid til den enkelte vil vi opbygge tillidsfulde relationer og styrke den enkeltes selvværd.

8. Via et positivt livssyn og vores flexibilitet skaber vi muligheder frem for begrænsninger.

9.  De fysiske rammer skal afspejle det værdisæt, som vi lægger til grund i  undervisningen og i  dagligdagen.