KUU: Mad & Sundhed

Erhvervstema Mad og Sundhed

 

Med titlen som erhvervsassistent i mad og sundhed, vil du have fået styrket dine kompetencer inden for dansk og matematik, samt fået et bredt indblik i fødevare og sundhedssektoren så du kan vælge at læse videre på erhvervsskolerne. Du vil også kunne arbejde som omsorgshjælper for ældre eller som handicaphjælper. Du vil kunne varetage arbejdsopgaver inden for institutionskøkkener. Du vil kunne sammensætte mad, der er ernæringsrigtig og tilpasset forskellige målgrupper i samfundet og være måltidsvært da du har fået viden om livsstilsygdomme og allergier. Du vil også kunne arbejde i aktivitetscentre, hvor du kan stå for lege og fysiske aktiviteter.

Hverdagen på Klemmenstrupgård:

Når du er KUU elev på Klemmenstrupgård og har valgt erhvervstemaet Mad og Sundhed, vil du få en hverdag bygget op omkring et bredt sundhedstema. De 2 år er inddelt i 4 moduler og du vil gå sammen med elever der har været på uddannelsen længere og du vil opleve at der 2 gange årligt kommer nye til.

Neden under et eksempel på hvordan ugen kan se ud:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Elever på plejehjem Teori undervisning* Praktisk madlavning, indkøb m.m. VUC undervisning i dansk og matematik

Eller KUU fag med elever på de andre temaer

VUC undervisning i dansk og matematik

Eller KUU fag med elever på de andre temaer

Teori undervisning* med Walk and talk Ture ud af huset, herunder arbejde i beboer/ kultur foreninger Planlægge og udføre lege og fysisk aktivitet*. VUC undervisning i dansk og matematik

Eller KUU fag

Teori undervisning* Aktuelle temaer Teori undervisning/elev fremlæggelse* VUC undervisning i dansk og matematik

Eller KUU fag

I teoriundervisning* vil du arbejde med almen arbejdsmiljø, din egen fysiske aktivitet. Hvilke arbejdsopgaver har en handicaphjælper og have fokus på ældre og handicappedes fysiske aktivitet. Etiske dilemmaer og kommunikation. Ernæring, varekendskab, livstilsygdomme og almene dianoser, psykologi, almen forebyggelse og sundhedsfremme.  Som en del af værkstedsundervisningen vil du arbejde på aktivitetscentre m.m. og derved få kendskab til ældre og mennesker med funktionsnedsættelse.

Se mere om KUU fag her

Igennem de 2 år er du også på erhvervsskolerne og i erhvervstræning, du tager hygiejne certifikat og førstehjælpsbevis.