Uddannelser

Følgende uddannelser tilbydes på Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård:

EGU – Erhvervsfaglig Grund Uddannelse. EGU taler til de unge, der gerne vil arbejde med hænderne og knapt så meget boglig undervisning. Kommunerne er forpligtet til at tilbyde EGU og bl. a. Køge Kommune tilbyder det gennem vores skole.

PBE – ProduktionsskoleBaseret Erhvervsuddannelse. Værksteder på produktionsskolen, der er godkendt af Det Faglige Udvalg, kan tilbyde elever en PBE plads. Det svarer til en lærlingeplads.

STU – Særlig Tilrettelagt Uddannelse. Uddannelsen varer 3 år og tager udgangspunkt i unge, der skal lære at klare sig selv.

KUU – Kombineret Ungdomsuddannelse. Uddannelsen varer 2 år og tager udgangspunkt i 4 forskellige temaer. Efter endt uddannelse er du uddannet erhvervsassistent.

Yderligere oplysninger om uddannelserne finder du i undermenuen til højre.