Garantiskolen

Garantiskolen er et tæt samarbejde mellem alle ungdomsuddannelser i Køge Kommune og en del af Roskilde. Det er udover Roskilde Tekniske Skole og Slagteriskolen også SOSU Greve, Køge Handelsskole, EUC Køge, Klemmenstrupgård, Køge Ungdomsskole, Køge Gymnasium, VUC Køge, UUV Køge Bugt, Ungecenteret, Køge Kommune, 10. klasses centeret og arbejdsmarkedsafdelingen.

Samarbejdet består i, at vi ønsker at beholde alle unge, der søger uddannelse i Køge og omegn, uanset hvad der sker. Om det er en familie i opløsning eller om den unge har valgt forkert uddannelsesretning – det er helt ligegyldigt. Vi ønsker bare at stå sammen og tilbyde den unge et sted i vore uddannelser. Det kan være nødvendigt med en pause i et svært studium eller det kan være man gerne vil vælge om, men er usikker på hvordan og hvorhen. Så ordet Garantiskole skal forstås som en garanti for en plads – et eller andet sted i vores system. Det vigtige for os er, at vi på den måde mindsker frafald væsentligt, og samtidig holder eleven i gang.

Garantiskole tankegangen er et must i opbygningen af Campus. Og nu hvor Campus Køge for alvor er ved at udvikle sig og gøre Køge til et stærkt uddannelsescentrum på Østsjælland, så vil Garantiskolen blive en naturlig del af den måde, som vi har mulighed for at håndtere elever på. Der skal ikke være langt mellem handelsskole og EUC eller mellem SOSU og produktionshøjskolen. Hverken fysisk eller psykisk. Samspillet skolerne imellem er vi godt i gang med og en del elever har allerede prøvet et garantiskoleophold med gode resultater.

Får du brug for at snakke om mulighederne i Garantiskolen, så kontakt din vejleder på din skole eller tal med din faglærer. De ved begge, hvad der kan gøres og det kan ske allerede dagen efter din henvendelse.