FGU

Fra den 1. august overgår produktionsskolerne til det nye FGU – den forberedende grunduddannelse.
Med denne uddannelse bliver produktionsskolerne en del af en ny 3 sporet uddannelse for unge mellem 15 og 25 år, som endnu ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse.

De 3 spor er hhv. PGU (Produktionsgrunduddannelse), AGU (Almen Grunduddannelse) og EGU (Erhvervsgrunduddannelse)

Folder FGU – Om uddannelsen og etableringsprocessen(3),dec17
FGU-Aftaletekst 13.10.17
Lovudkast – FGU-lov
Lovudkast – FGU-institutionslov