Alt det praktiske

IMG_4055

Fysiske rammer.

STU- linjen har til huse i stuehuset på Produktions højskolen. Indretningen af de fysiske rammer sker i samarbejde med eleverne og under hensyn til at få optimeret de fysiske rammer for læring.

Huset er i to plan, og indrettet med stort spisekøkken, stue med smartboard, , arbejdsrum, kontor , toilet med bad og kreativ skolestue på 1. sal.

Vi har en terrasse, plæne og adgang til PHS fællesarealer, der inkluderer store græsarealer, sansehave og værksteder.

Mødetider.

Mandag til torsdag møder du fra kl. 8.30 til kl. 14.30

Fredag møder du fra kl. 8.00 til 12.00.

Vi har to store pauser om dagen fra kl. 10.00 til kl. 10.30. og frokost pause fra 12.15 til 12.45.

Der vil være mulighed for ekstra små pauser i løbet af din dag.

Vi laver i fællesskab morgenmad og frokost hver dag.

Mandag, onsdag og torsdag skal du huske dit trænings tøj.

Hvem kan starte!

Målgruppen

Målgruppen for STU på Klemmenstrupgård er unge mellem 16 og 25 år, som har væsentlige funktionsnedsættelser.

Vi har ikke en fast opfattelse af, hvilke unge der kan komme i betragtning, til STU Klemmenstrupgård.

De typiske problematikker som vi ser og arbejder med, er sen modning, Asperger Syndrom, let til middelsvær autisme, lettere hjerneskader, generelle indlæringsvanskeligheder, OCD, ADHD, angst og mistrivsel m.m.

Vi er ikke i stand til at modtage elever med fysiske handicaps pga. vores lokalemæssige indretning. Eleverne skal være selvhjulpne ift. personlig hygiejne og være selvtransporterende.

Vi følger eleven tæt gennem vejledningsforløb, afklaring af kompetencer, praktik og undervisning. I samarbejde med eleven, sagsbehandler fra ungecentret, vejledere fra UUV og os som lærer på STU Klemmenstrupgård.

På dette grundlag kan vi udarbejde en undervisningsplan, der sikre elevens udvikling i forhold til fremtiden.

Vi vil styrke elevens potentialer og der igennem skabe de bedste forudsætninger for et meningsfyldt og aktivt voksenliv.

Vi vægter en pædagogik der er relations baseret og vi lægger vægt på at behandle den unge som en værdig voksen.

Vi arbejder ud fra en anerkendende, coachene tilgang med en tydelig ramme, som skal styrke den unges selvforståelse og tolerance over for sig selv og andre.

Jeg vil gerne starte, hvordan gør jeg!

Visitation

Når UUV vejlederen har indstillet dig til en STU uddannelse, kan du begynde at kigge på de forskellige STU tilbud.

Når du kontakter os på Klemmestrupgård, starter du med en rundvisning og en snak med en af os lærere, du kan evt. tage dine forældre med, kontakt person, vejleder eller andre.

Herefter aftales en praktik uge, her kan du få et større indblik i dagligdagen og hvad vi kan tilbyde dig på STU uddannelsen på Klemmenstrupgård.

Efter endt praktik uge får du en evalueringssamtale med os lærere, hvor vi blandt andet kigger på følgende trivsel, initiativ, hvordan eleven opfattes i elevgruppen og eleven kan se sig selv hos os på STU uddannelsen.

Visiteringen beror på en konkret individuel vurdering af eleven der vil blive fortaget af os lærere på STU Klemmenstrupgård.

Når Kommunes visitation udvalg har godkendt elevens STU indstilling, kan eleven optages på STU Klemmenstrupgård, vi har løbende optag.

Du vil starte med et 12 ugers afklaringsforløb, hvorefter der tages stilling til om du skal forsætte på STU uddannelsen. Inden de 12 uger er gået, holder vi et møde med dig og din UUV vejleder.

Det er også vigtigt for os, at der er en god dynamik i elevgruppen og alle føler sig trygge. Derfor kan særligt behandlingskrævende unge blive afvist.

Din kommune betaler for din offentlige transport fra din bopæl til Klemmenstrupgård og tilbage igen. (Månedskort).

Vi tilbyder dig at ordne dit månedskort, sammen med dig. Hvor vi afregner med din Kommune. Hvis du ønsker det kan du også selvordne det.

Ved start skal du udfylde en samtykke erklæring.